Blauw-witte verkleuring Eerbeeksebeek


Maandag 15 juli 11:45 uur update:

Nadat vorige week bekend is geworden waardoor het water in de Eerbeeks beek is verkleurd, is er afgelopen vrijdag bij de papierfabriek onderzoek gedaan. Gekeken is naar hoe het verkleurde water in de beek heeft kunnen stromen. De oorzaak is gevonden. Het waterschap heeft als toezichthouder het bedrijf geadviseerd om maatregelen te treffen zodat dit niet weer kan voorkomen. Het bedrijf heeft aangegeven een aantal maatregelen direct te kunnen realiseren.

Waterkwaliteit Beek

De afgelopen week hebben wij de waterkwaliteit van de Eerbeeks beek gemonitord. Uit de metingen blijkt dat zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts het water in de beek weer de normale waarden heeft. Daarnaast zijn er ook weer vissen waargenomen. Er is dus geen aanleiding meer om het advies, om contact met het water te vermijden, te handhaven. De gemeente haalt vandaag de borden weg.