Publieksjaarverslag 2018 staat nu online


Water en waterbeheer zijn voor mensen van levensbelang. Een agrariër, bewoner, ecoloog, gemeenteambtenaar en twee ondernemers vertellen over ons werk.