Het nieuwe waterdenken centraal


Nooit eerder werd er in Nederland zo veelvuldig het gesprek gevoerd over klimaatverandering, over droogte, over het belang van biodiversiteit, over zeespiegelstijging, over energieopgaven en over de benodigde transities in de landbouw. Onderwerpen waar het waterschap, naast veilige dijken, schoon en voldoende oppervlakte water en het zuiveren van rioolwater, met uw belastinggeld dagelijks aan werkt.