Waterschap Vallei en Veluwe komt eigenaren van ongebouwde gronden tegemoet


Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe, heeft op basis van eigen meningsvorming en de argumenten van insprekers besloten om eenmalig de kosten voor de eigenaren van ongebouwde gronden als gevolg van het wegenarrest (uitspraak van de Hoge Raad) uit de egalisatiereserve te betalen.