Versterking Maatpolderkade opgeleverd


De versterking van de Maatpolderkade langs de Westoever van de Eem is gereed. De kade is verhoogd, verlegd en aangepast om te voldoen aan de provinciale veiligheidseisen. Het voltooien van de versterking van de Maatpolderkade is een mijlpaal voor het waterschap omdat hiermee alle regionale waterkeringen binnen het beheergebied aan de regionale veiligheidsnormen voldoen. Hiermee is Waterschap Vallei en Veluwe een van de eerste waterschappen waarvan alle regionale keringen in het werkgebied op orde zijn.