Help ons mee de droom te verwezenlijken!


Ze staan er tussen! Onze inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2019. De Waterfabriek, Kennisapps, Blauwe Omgevingsvisie 2050, Slibretentie in de slibgisting en Volumereductie zuiveringsslib door slimme slibdroger. Alle 107 inzendingen staan op de website van de waterinnovatieprijs.