Lekkende rioolleiding tussen Speuld en Ermelo


Tussen Speuld en Ermelo, aan de Flevoweg is een overgangsput van een persleiding naar vrijvervalleiding gesprongen. Het rioolwater kan hierdoor niet via de leiding vervoerd worden naar de rioolwaterzuivering.