Hoornwerk: cultuurhistorie én waterveiligheid


Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd als onderdeel van het plan voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische erfgoed wordt hersteld in het kader van de dijkverbetering en betaalt mee aan het project. Daarnaast komt er geld van het Rijk vrij vanuit de Erfgoed Deal.