Dijkwerkers: sinds ‘1995’ veranderde de dijk


Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht waterschap Vallei en Veluwe, samen met nog zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken aan de dijken is nooit ‘af’. We moeten blijven werken aan de dijken van de toekomst, omdat het klimaat verandert.