Kringlooplandbouw komt in Gelderland op gang


Waterschap Vallei en Veluwe leverde een bijdrage aan het project Vruchtbare Kringloop Gelderland. LTO-Noord maakte de projectresultaten aan de deelnemers en media bekend. Daarin staat hoe onder andere op de Veluwe energie gestoken is in het verbeteren van bodemvruchtbaarheid, vergroten van biodiversiteit en verminderen van de milieubelasting.