Vervuiling 1e pand Apeldoorns Kanaal


Update 15 juli

Vandaag is het waterschap verder gegaan met het verwijderen van de vervuiling in het Apeldoorns Kanaal. Hierbij worden boten ingezet. Ondanks de getroffen maatregelen heeft de vervuiling zich vannacht door de weersomstandigheden circa 400 meter richting het zuiden verspreid. Verwacht wordt dat de meeste opruimwerkzaamheden vandaag afgerond worden. Komende week vinden nog restwerkzaamheden plaats.