Europese subsidie voor biogas als brandstof voor de bouw


In het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ wordt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Renkum een pilot uitgevoerd om het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd. Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De bijdrage is deze week toegekend.