Ruim 86 procent van sloten goedgekeurd


De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn voor ruim 86 procent van de gevallen goed schoongemaakt. Slechts een klein deel van de 2268 sloten in het buitengebied waarvoor perceeleigenaren onderhoudsplichtig zijn, is door het waterschap afgekeurd tijdens de jaarlijkse slootcontroles. Hier moeten de onderhoudsplichtigen de komende weken alsnog aan de slag.