Waterschap koersvast


Nederland staat voor een ongekende uitdaging als gevolg van de coronapandemie. In deze onzekere tijd wil Waterschap Vallei en Veluwe koers houden, maar ook flexibel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Om duurzaam uit deze crisis te komen kiest het waterschap ervoor om gericht te investeren. Dat betekent dat er in 2021 onder andere geld wordt besteed aan de kwaliteit van de leefomgeving, de energietransitie en circulaire economie.