Vitens en waterschap vergroten grondwateraanvulling


Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe zetten een volgende stap om meer water te infiltreren dat de grondwatervoorraad aanvult. In 2016 is de infiltratievoorziening uitgebreid met de bedoeling om evenveel oppervlaktewater te infiltreren als er aan grondwater wordt opgepompt voor de drinkwatervoorziening (maximaal 6 miljoen kubieke meter per jaar). Om die ambitie te realiseren optimaliseren de organisaties samen de capaciteit waarmee water uit de Klaarbeek kan worden ingenomen. Op 12 oktober start het werk dat voor de jaarwisseling gereed is.