Henk Veldhuizen benoemd tot heemraad Waterschap Vallei en Veluwe


Henk Veldhuizen is door het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe benoemd als heemraad. Hij neemt daarmee zitting namens de geborgde zetels in het dagelijks bestuur van het waterschap. Veldhuizen was al commissielid bij Waterschap Vallei en Veluwe. In de vergadering van het algemeen bestuur op 30 september is Veldhuizen eerst geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur waarna hij is voorgedragen als kandidaat heemraad.