Waterschap zet in op natuurlijke vijand eikenprocessierups


Waterschap Vallei en Veluwe zet in op het verhogen van de biodiversiteit  om overlast van de Eikenprocessierups te beperken. Het gebruik van het bestrijdingsmiddel Xentari wordt in 2021 sterk verminderd en de volgende jaren volledig afgebouwd. Het waterschap geeft met dit besluit invulling aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, verhoging van de biodiversiteit en de zorgplicht in het kader van de volksgezondheid.