Nieuwe balgstuw De Roode Haan


Om in tijden van droogte en regenval het waterpeil in het Valleikanaal goed te kunnen regelen, vervangt Waterschap Vallei en Veluwe stuw De Roode Haan in Veenendaal. Op 50 meter van de huidige stuw komt een balgstuw, de eerste in het werkgebied van Vallei en Veluwe.