Gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe krijgen subsidie voor realisatie windmolens


Voor de realisatie van drie windmolens op het industrieterrein Lorentz is aan de gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe een subsidie toegekend in het kader van Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++). De aanvraag werd eind vorig jaar gedaan en deze week kwam het positieve bericht naar buiten. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het project dat bijdraagt aan een meer duurzame energievoorziening.