Kansrijke wateren in beeld voor warmtewinning uit oppervlaktewater


Nederland ondergaat een warmtetransitie, waarbij de verwarming en koeling van huizen overgaat van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Aquathermie is een belangrijke duurzame bron om warmte te winnen uit oppervlaktewater. Om gemeenten te ondersteunen en te faciliteren is de online duurzame energiekaart van de Gelderse waterschappen (Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Riverienland) uitgebreid met kansrijke wateren.