Provincie en Gelderse waterschappen bundelen krachten


Klimaatverandering, natuurherstel, landbouwtransitie en biodiversiteit. Het zijn actuele, grote thema’s die vragen om nauwe samenwerking tussen overheden. Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe vinden elkaar in deze opgaven en continueren de aflopende samenwerkingsovereenkomst (SOK) met nog eens zes jaar. Dijkgraaf Marijn Ornstein en gedeputeerde Peter van ’t Hoog plaatsten op 10 december hun handtekening.