Eerste pilots van Boer aan het Roer binnen de Regio Deal Foodvalley van start


Hoe zorg je als boer dat je grasland beter bestand is tegen bijvoorbeeld droge zomers, zonder de grond te veel te bewerken? Kan je de kwaliteit van landbouwgrond verbeteren door maaisel van natuurgrond te gebruiken? En hoe kan je het klimaat in kalverstallen verbeteren? In de eerste pilots van de proeftuin Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) wordt hiermee aan de slag gegaan. Het doel is om via diverse pilots vernieuwende ideeën in de praktijk te testen.