Baggeren vijvers in Staatsliedenbuurt


Waterschap Vallei en Veluwe start 3 februari 2021 met het baggeren van vijvers langs de Kayersdijk in het Staatsliedenkwartier in Apeldoorn-Zuid. De verwachting is dat het werk in maart klaar is. Omwonenden ontvangen kort voordat er gebaggerd wordt een brief met informatie over de werkzaamheden. Verkeershinder wordt zoveel mogelijk beperkt.