Meten van de waterafvoer op circulaire wijze


Goede metingen over hoeveel water er door een watergang stroomt, zijn van belang voor het zorgen voor een goed watersysteem. Waterschap Vallei en Veluwe breidt het debietmeetnet op circulaire wijze uit.