Hoogwaterpiek in werkgebied Waterschap Vallei en Veluwe


Maandag 19 juli en dinsdag 20 juli is het water in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe, in de rivieren de IJssel en de Nederrijn, op zijn hoogst. Na dinsdag zakt het waterpeil weer. Het waterschap blijft alert en inspecteert dagelijks de dijken. In een apart nieuwsbericht leest u meer over de doorbraak van de zomerkade bij Hattem.