Maatregelen in Valleikanaal zorgen voor herstel


Hevige regenval zorgde er medio juli voor dat vuil van de straat, percelen en riooloverstorten in het water van het Valleikanaal terechtkwamen. De waterkwaliteit van het Valleikanaal verslechterde over een lengte van 20 kilometer. Dit had dode vissen tot gevolg. De maatregelen die door Waterschap Vallei en Veluwe genomen zijn in het Valleikanaal om het zuurstofgehalte in het water te herstellen werken goed. Het zuurstofgehalte in het water is bijna weer op het normale niveau.