Waterschap Vallei en Veluwe geeft Waterschapsverordening vrij voor inzage


De ontwerp Waterschapverordening, de opvolger van de huidige Keur, ligt vanaf 26 juli 2021 zes weken ter inzage.

De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende gemalen, stuwen en sluizen. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de regels van het waterschap die op dit moment in de keur staan, opgenomen in de opvolger: de Waterschapsverordening.