Inwoners om inspraak gevraagd


Het Blauw Omgevingsprogramma (BOP) stond voorheen bekend als het waterbeheerprogramma. Elke 6 jaar stelt het waterschap een nieuw programma vast om te bepalen waar zij aan gaat werken. Vorig jaar heeft het waterschap het ontwerp Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027 opgesteld. Dit is een programma dat is ontwikkeld met maatschappelijke partners en het gebied als uitgangspunt heeft. Het ontwerp BOP ligt vanaf 22 maart 2021 zes weken ter inzage.