Jaarverslag: samenwerken aan onze leefomgeving


"Samen met anderen zet Waterschap Vallei en Veluwe zich in om onze leefomgeving zo aan te passen en te veranderen dat onze kinderen en kleinkinderen ook in welzijn en gezondheid kunnen wonen, werken, recreëren en liefhebben in de delta Nederland. Dat vraagt veel van ons, want er zijn grote vraagstukken op te lossen," schrijft dagelijks bestuurslid Frans ter Maten in het Publieksjaarverslag 2020 dat online door iedereen kan worden bekeken en gelezen.