Valse emails MijnOverheid in omloop


Op dit moment zijn er valse emails in omloop uit naam van MijnOverheid over de Waterschapsbelasting en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.