Begroting Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage


De begroting van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar voor inzage. Op 22 november wordt de begroting en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelasting van het jaar 2022, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.