Begroting Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage


Het algemeen bestuur heeft de begroting 2022 vastgesteld op 22 november 2021.

De begroting van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar voor inzage. Op 22 november wordt de begroting en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelasting van het jaar 2022, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.