Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 goedgekeurd


Maandag 22 november 2021 is het nieuwe waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe, het Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 (BOP) officieel vastgesteld door het algemeen bestuur.Dijkgraaf Marijn Ornstein: Het BOP geeft concreet richting aan de integrale benadering van water- en duurzaamheidsvraagstukken in ons gebied. Werken aan water kunnen én willen we niet alleen. We werken graag samen met onze partners en inwoners aan een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Partnerschap als watermerk, in woord en daad!