Veel minder CO2 uitstoot in 2020


In 2020 heeft ons waterschap een voetafdruk in uitstoot van CO₂ (koolstofdioxide) gehad van in totaal 20.681 ton. Dat is ruim 15.000 ton minder dan in 2019. Toen was de uitstoot in totaal 36.280 ton. Het waterschap blijft hiermee op koers om in 2023 een reductie te realiseren van 55% CO₂ ten opzichte van 2018. Op dit moment staat ons waterschap op trede 3 van de CO₂ prestatieladder en bereiden we ons voor op trede 4 en 5.