Vrijwilligers Bekenstichting meten beekafvoeren


Meten hoeveel water er stroomt door de Klaarbeek bij Epe en de Soerense Beek bij Eerbeek. Dat is wat vrijwilligers van de Bekenstichting de komende twee jaar gaan doen voor Waterschap Vallei en Veluwe. Wekelijks gaan de vrijwilligers op pad met professionele meetinstrumenten om de afvoeren van de beken op 13 verschillende locaties te meten. De resultaten worden gebruikt om beter te kunnen anticiperen op extreme weersituaties, zoals die van de afgelopen jaren. De vrijwilligers kregen uitleg en meetinstructies en zijn nu zelfstandig aan de slag. Iedere vrijdag gaan ze op pad.