Klimaatbestendige toekomst


Prinsjesdag 2021: waterschappen investeren meer dan ooit in klimaatbestendige toekomst

De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen zien deze aandacht voor klimaatverandering als een bevestiging van de urgentie hiervan, maar benadrukken wel dat er extra rijksgeld nodig is voor decentrale overheden om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen. De waterschappen investeren komend jaar zelf 1,8 miljard euro in de zorg voor veilige dijken, schoon en voldoende water.