Aangepast peilbesluit Terwolde


Grondeigenaren en bedrijven in het peilgebied Terwolde krijgen in 2023 te maken met een aangepast peilbesluit Terwolde. Waterschap Vallei en Veluwe legt het ontwerp voor dit peilbesluit tussen 19 december 2022 en 30 januari 2023 ter inzage.