Nieuwe stuw en hoger waterpeil in Bovenste Polder Wageningen


In de Bovenste Polder bij Wageningen is afgelopen weken een nieuwe stuw geplaatst. Hierdoor kan het waterpeil in dit gebied de komende maanden geleidelijk worden verhoogd. Daardoor ontstaat een ‘overstromingsvlakte’ van 5 à 10 hectare, met meer waardevolle natuur voor planten en dieren.