Veiligheidsrapportage Waterkeringen 2022


De zorg voor sterke en veilige dijken is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Binnen ons beheergebied zijn wij verantwoordelijk voor 250 kilometer aan dijken. Deze beschermen ons onder meer tegen hoogwater in IJssel en Nederrijn en langs de Randmeren. Over de veiligheid van onze dijken rapporteren wij ieder jaar in onze Veiligheidsrapportage Waterkeringen. Die beschrijft de situatie aan het begin van het hoogwaterrisico-seizoen (vanaf november) en geeft goed inzicht in de actuele veiligheidstoestand van onze waterkeringen.