Grenzen aan water uit IJsselmeer en Markermeer bij langdurige droogte


Als er lange tijd geen neerslag valt, wordt extra gebruik gemaakt van water uit het IJsselmeergebied. Maar dit kan niet onbeperkt. In een periode van extreme droogte, is het voor inwoners en bedrijven van Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel belangrijk te weten hoe het beschikbare water wordt verdeeld. Hierover hebben de 16 betrokken overheden rondom het IJsselmeer en Markermeer nieuwe afspraken gemaakt.