Dijkgraaf Marijn Ornstein: “Wees zuinig met water”


Door de extreem hoge temperaturen en de weinige regenval van de afgelopen periode is het ongekend droog in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Om te voorkomen dat de natuur schade ondervindt, houdt het waterschap de waterstanden van de grote rivieren, kanalen, beken en sloten nauwlettend in de gaten. Ook roept het waterschap op om het geldende onttrekkingsverbod na te leven. ‘Water is op dit moment schaars, het is overal kurkdroog. Ga daarom bewust om met je waterverbruik en wees er zuinig mee!’, zo luidt de dringende oproep van dijkgraaf Marijn Ornstein.