Tijdelijk constructie stuw Balladelaan Amersfoort


Één van de twee stuwkleppen aan de Balladelaan in Amersfoort is defect. Waterschap Vallei en Veluwe heeft een tijdelijke hefconstructie geplaatst om de stuwklep handmatig te kunnen bedienen. Met de stuw wordt de hoogte van het waterpeil van het Valleikanaal in het stedelijk gebied Amersfoort geregeld.