Alleen elektrisch varen op Apeldoorns Kanaal


In het vijfde pand van het Apeldoorns Kanaal mag vanaf 1 juli 2022 alleen nog elektrisch worden gevaren. Dit is een wijziging ten opzichte van de afgelopen drie jaren. Toen gold een overgangsperiode en is het varen met brandstofmotoren voor bepaalde tijd toegestaan. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Heerde zien samen toe op deze verandering en kunnen handhaven op situaties van overtreding.