In gesprek over nieuw peilbesluit Terwolde


Het gesprek vond plaats tijdens twee informatiebijeenkomsten op 9 en 16 juni. Onderwerp van de twee bijeenkomsten was het peilbeheer en hoe dit ervaren wordt door grondeigenaren en -gebruikers. De genoemde aandachtspunten worden meegenomen in de afweging voor het nieuwe peilbesluit voor dit gebied. Het nieuwe peilbesluit geldt vanaf 2023 voor een periode van tien jaar.