Vijfde editie Regionale Klimaattop Vallei en Veluwe


Vrijdag 24 juni vond de vijfde editie van de Regionale Klimaattop Vallei & Veluwe plaats. Tijdens deze top overhandigden Marijn Ornstein, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe en Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens een pamflet aan Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)).