Noord Veluwse gemeenten én waterschap werken aan een klimaat-robuuste regio


De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe hebben verkend hoe zij bij het bouwen van woningen en bedrijven rekening kunnen houden met het veranderende klimaat. Dit heeft geleid tot de ‘Afspraken klimaatadaptief bouwen Noord-Veluwe’.