Nieuw peilbesluit Terwolde: belanghebbenden praten mee


Grondeigenaren en -gebruikers gaan in gesprek over het nieuw vast te stellen peilbesluit Terwolde. Dat gebeurt tijdens twee informatiebijeenkomsten die Waterschap Vallei en Veluwe in juni organiseert. Het nieuwe peilbesluit geldt vanaf 2023 voor een periode van tien jaar.