7e actieprogramma nitraat en nieuw GLB


De waterkwaliteit in Nederland is in de afgelopen tientallen jaren flink verbeterd, mede dankzij inspanningen van de agrarische sector. Dat er nog meer nodig is, laten de Nationale Analyse Waterkwaliteit uit 2020 van PBL en de Nitraatrapportage 2020 van RIVM zien. Na onderhandelingen met de Europese Commissie over het nieuwe GLB, mogen agrariërs in Nederland met toestemming van de Europese Unie afwijken van de norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare.