Begroting Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage


De begroting 2023 van Waterschap Vallei en Veluwe is vanaf 3 november 2022 in te zien. Op 21 november wordt de begroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Dan komen ook de tarieven voor de waterschapsbelasting in 2023 vast te staan.