Grondwatersanering Ede-Zuid kan starten


De Raad van State deed 30 november uitspraak in het beroep van Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Vereniging Mooi Wageningen tegen het maatwerkvoorschrift van Rijkswaterstaat en de watervergunning van het waterschap. De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard. Door de uitspraak kan het waterschap starten met de voorgenomen maatregelen voor de grondwatersanering.