Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied


Het beschikbare subsidiebudget voor het jaar 2022 voor onze “Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied” is bijna uitgeput.